09 Maj

Podziękowanie od SP 31 w Rybniku

Wspieramy aktywność sportową młodzieży i umożliwiamy im ćwiczenia na profesjonalnym sprzęcie.